A-DF

高精度:多重软件分析法,多种应用模式,高精度运动系统; 高效率:一台维修工作站确认多台在线机的检测数据,实现全自动化制程管控;

产品应用 功能特点 性能参数
高精度                                         
多重软件分析法,多种应用模式,高精度运动系统
高效率
一台维修工作站确认多台在线机的检测数据,实现全自动化制程管控
◎  高清彩色全局曝光数字相机速度提升30% 
◎  支持smt炉前,炉后以及dip工位的检测
◎  CAD数据导入,自动链接元件库,自动抽色
◎  MES数据对接,实现智能化工厂
◎  高景深远心镜头,可测高元件侧面焊点
◎  底部相机镜头拍照取像,无需翻板
◎  真正的不停机离线编程以及程序更新     
◎  支持多线体集中管理与远程服务